Φοιτητικό δίκτυο

Φοιτητικό δίκτυο

Έχουμε κινητοποιήσει ένα διεπιστημονικό φοιτητικό δίκτυο σε τρία ελληνικά πανεπιστήμια –στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας– με σκοπό να ανταλλάξουμε γνώσεις και να μάθουμε ο ένας από την άλλη γύρω από μεταποικιακές και απο-αποικιακές θεωρίες και ακτιβιστικές πρακτικές. Με το δίκτυο αυτό φιλοδοξούμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητ(ρι)ών από διαφορετικoύς επιστημονικούς κλάδους και διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του δικτύου, θα φιλοξενηθούν ψηφιακά αντι-μαθήματα και διάφορες in situ δραστηριότητες στους χώρους των πανεπιστημίων (ομάδες ανάγνωσης, προβολές κλπ), θα προετοιμαστούν παρεμβάσεις για τη γενική συνέλευση που θα γίνει στο συμπόσιο γύρω από την απο-αποικιοποίηση του πανεπιστημίου, και θα διοργανωθούν ανεξάρτητα φοιτητικά εγχειρήματα και τοπικές δημόσιες εκδηλώσεις.

No post found