Φοιτητικό δίκτυο

Φοιτητικό δίκτυο

Ένα διεπιστημονικό φοιτητικό δίκτυο έχει ήδη κινητοποιηθεί σε τρία ελληνικά πανεπιστήμια – Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Υποστηριζόμενο από διδάσκοντες και διδάσκουσες στα πανεπιστήμια αυτά, η πρωτοβουλία του δικτύου έχει βρει εξαιρετική ανταπόκριση και θα ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων του με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Η πρό(σ)κληση που έχουμε θέσει, πολλαπλή και δυναμικά (ανα)προσδιοριζόμενη, εστιάζει, από τη μια, στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας (πέρα από τα συμβατικά προγράμματα σπουδών) γύρω από μεταποικιακές και απο-αποικιακές θεωρίες και ακτιβιστικές πρακτικές, καθώς και στη σημασία τους για την κατανόηση της νεοελληνικής πραγματικότητας· από την άλλη, στόχος είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φοιτητ(ρι)ών από διαφορετικoύς και συχνά σαφώς διακριτούς επιστημονικούς κλάδους, καθώς και διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του δικτύου, θα φιλοξενηθούν διαδικτυακά αντι-μαθήματα και διάφορες in situ δραστηριότητες στους χώρους των πανεπιστημίων (ομάδες ανάγνωσης, προβολές κλπ.), καθώς και δημόσιες εκδηλώσεις στις εκάστοτε πόλεις. Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθούν και ανεξάρτητα φοιτητικά εγχειρήματα και θα προετοιμαστούν παρεμβάσεις για τη γενική συνέλευση με θέμα την απο-αποικιοποίηση του πανεπιστημίου που θα πραγματοποιηθεί στο Συμπόσιο της πρωτοβουλίας (Νοέμβρης 2021).

Με πρωτοβουλίες και δράσεις από, με και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, το δίκτυό μας φιλοδοξεί να εγγραφεί σθεναρά στο εγχείρημα της απο-αποικιοποίησης του ίδιου του ελληνικού πανεπιστημίου: είτε με τη μορφή της απο-εγγραφής από περιχαρακωμένες πειθαρχίες και ιεραρχίες που συχνά αναπαράγονται, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα σπουδών μας (επιβεβαιώνοντας διακρίσεις ανάμεσα σε παλιές και νέες επιστήμες, ανάμεσα σε επιστήμη και τέχνη κλπ.), είτε μέσω της υιοθέτησης προβληματικών που υπερβαίνουν τον μεθοδολογικό εθνικισμό.

Μέσω της υιοθέτησης μεθοδολογιών, πρακτικών και δράσεων που μας ωθούν να ανακαλύψουμε μαζί τρόπους για να συνομιλήσει η κοινωνική και πολιτισμική έρευνα και θεωρία με την κινηματική, συλλογική και ακτιβιστική δράση, αναζητούμε εντέλει τρόπους που θα μας καταστήσουν από κοινού πιο δυναμικές και δυναμικούς, πιο συμμετέχουσες και συμμετέχοντες, και θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε διαδρόμους οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε πιο χειραφετημένα μέλλοντα.

1η συνάντηση του φοιτητικού δικτύου του dëcoloиıze hellάş στις 20-22 Μαΐου στα Ιωάννινα

Στις 20-22 Μαΐου θα γίνει η πρώτη συνάντηση του φοιτητικού δικτύου dëcoloиıze hellάş στα Ιωάννινα. ...
READ »

Συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στη συνέλευση του Φοιτητικού Δικτύου

Συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στη συνέλευση για την απο-αποικιοποίηση του πανεπιστημίου ...
READ »

Φοιτητικό Δίκτυο: Πρόγραμμα αντι-μαθημάτων (Οκτώβριος 2021)

Πρόγραμμα του α' κύκλου των αντι-μαθημάτων (Οκτώβριος 2021) ...
READ »