Αντι-Περίπλους: Περί Άλλων Πλοίων

Αντι-Περίπλους: Περί Άλλων Πλοίων

Το «Αντι-Περίπλους: Περί άλλων πλοίων» είναι ένα πιλοτικό εγχείρημα αντι-ξενάγησης του dëcoloиıze hellάş (σε συνεργασία με την πλατφόρμα FLOATS – Floating Laboratory of Action and Theory at Sea). Έχει σκοπό αφενός να αναδείξει τις «αντισυμβατικές» θάλασσες, εστιάζοντας σε πλοία που βρίσκονται σε απεργία, που πλέουν αλληλέγγυα, που έχουν πολιτικό ρόλο, που μεταφέρουν πειρατές ή προσφύγισσες και πρόσφυγες· αφετέρου, σκοπός του εγχειρήματος είναι να αποδομήσει δημιουργικά τη χαρτογραφική αναπαράσταση, θεωρώντας τη μια μετααποικιακή τεχνολογία χάραξης συνόρων και ελέγχου των ροών και των ζωών στη θάλασσα.

Ορισμένα από τα ερωτήματα που καθοδηγούν τις ερευνητικές μας απόπειρες είναι τα εξής:

  • Πώς μπορούμε να σκεφτούμε τη θάλασσα ως χώρο απο-αποικιοποίησης;
  • Ποια μπορεί να είναι μια απο-αποικιακή προσέγγιση της θάλασσας στα ελληνικά συμφραζόμενα;
  • Σε ποια μέσα, ποιες μεθόδους και ποιες κινήσεις θα πρέπει να δώσουμε έμφαση;
  • Πώς μπορούμε να δούμε τη θάλασσα πέρα από την αποικιακή-κρατική τάξη του συνόρου, την αποικιακή-καπιταλιστική λογική του κέρδους;
  • Μπορούμε να σκεφτούμε τους πρόσφυγες, τους ακτιβιστές της θάλασσας, τους απεργούς στα λιμάνια, καθώς και τους ερευνητές και τα κοινωνικά κινήματα στη στεριά ως μέρος των κινήσεων για την απο-αποικιοποίηση της θάλασσας;
  • Πώς μπορούμε να χαρτογραφήσουμε αυτή την κίνηση χωρίς να πέσουμε στην παγίδα του χάρτη και της βίας τής αφαίρεσης που χρησιμοποιεί;