Εργαστήρια

Εργαστήρια

Καθώς θα πλησιάζει το συμπόσιο, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, δύο ανοιχτά εργαστήρια –”Σαλόνι απο-αποικιοποίησης και Μνημειοκλασία– θα διερευνούν τη θεωρία και την πράξη της πολιτισμικής απο-αποικιοποίησης. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν συζητήσεις, ομάδες ανάγνωσης και εργασίας, καθώς και ασκήσεις που θα οδηγήσουν σε συλλογικές δράσεις και σε μια συλλογική έκθεση.