Εργαστήρια

Εργαστήρια

Καθώς θα πλησιάζει το συμπόσιο, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, δύο ανοιχτά εργαστήρια –”Σαλόνι απο-αποικιοποίησης” και “Μνημειοκλασία”– θα διερευνούν τη θεωρία και την πράξη της πολιτισμικής απο-αποικιοποίησης. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν συζητήσεις, ομάδες ανάγνωσης και εργασίας, καθώς και ασκήσεις που θα οδηγήσουν σε συλλογικές δράσεις και σε μια συλλογική έκθεση.

Σαλόνι απο-αποικιοποίησης: Πρόγραμμα

Πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου ...

Μνημειøκλασία: Εργαστήριο Αντι-αποικιακής Φαντασίας

Ως απο-αποικιακή τροπικότητα ιστορικής αποκατάστασης, ο βανδαλισμός αποκαλύπτει τον βαθμό στον οποίον, σε μια ελαφρά παράφραση του γνωστού αφορισμού του ...

Σαλόνι απο-αποικιοποίησης

Προσκαλούμε καλλιτέχνες από όλα τα πεδία, προκειμένου να σκεφτούμε και να οραματιστούμε το ζήτημα της “απο-αποικιοποίησης” του πολιτισμού και των ...