Αντι-ξεναγήσεις

Αντι-ξεναγήσεις

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας μας, πειραματιζόμαστε με την αντι-ξενάγηση ως πρακτική αντι-μνήμης, ως μέσο ευαισθητοποίησης γύρω από ζητήματα απο-αποικιοποίησης, καθώς και ως μορφή πολιτικής/καλλιτεχνικής παρέμβασης στον δημόσιο χώρο.

Έχουμε οργανώσει τρεις αντι-ξεναγήσεις απο-αποικιοποίησης σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, αξιοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες και δυνητικότητες: Απο-αποικιοποίηση της θάλασσας, Απο-αποικιοποίηση της Ακρόπολης, Απο-αποικιοποίηση της πόλης.