Διαδικτυακά σεμινάρια

Διαδικτυακά σεμινάρια

Γύρω από τους θεματικούς άξονες έχουμε οργανώσει μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια με τη συμμετοχή των ερευνητριών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και επιμελητές πολιτιστικών δράσεων και ακτιβιστές.

Το podcast από την ανοιχτή συζήτηση με τον Boaventura de Sousa Santos

Το podcast από τη συζήτησή μας με τον Boaventura de Sousa Santos στη Θεσσαλονίκη στις 30/9/2022 ...
READ »

Αποκαθηλώνοντας τις πατριαρχίες στα μεσογειακά σύνορα: Το απο-αποικιακό διακύβευμα στους μιζραχί και βασκικούς φεμινισμούς

Το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο αποτελεί συνέχεια της θεματικής «Για την απο-αποικιοποίηση του φύλου – Φεμινιστικές μεθοδολογίες» η οποία ξεκίνησε στο συμπόσιο της πρωτοβουλίας μας ...
READ »

Η οθωμανική Ακρόπολη: Συνυφασμένες βιογραφίες, κοινή κληρονομιά

Η συνάντηση αυτή εντάχτηκε σε μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά με την «απο-αποικιοποίηση της Ακρόπολης», και στη διάρκειά της παρουσιάσαμε και συζητήσαμε ιστορικά, αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά, καλλιτεχνικά και άλλα τεκμήρια σχετικά με την οθωμανική ζωή του τοπίου της Ακρόπολης. ...
READ »

Να απο-αποικιοποιήσουμε την Hellas/Να απο-αποικιοποιήσουμε τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη: Μια πρώτη επαφή

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη μελέτη του ευρύτερου βαλκανικού χώρου στο συγκείμενο της παγκόσμιας συζήτησης γύρω από την απο-αποικιοποίηση. ...
READ »

Εναρκτήρια εκδήλωση του dëcoloиıze hellάş

Την Παρασκευή 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Dëcoloиıze Hellάş»... ...
READ »

Κοσμοπολιτική, ετεροπολιτική και επιστημολογίες του Νότου: Συνομιλίες απο-αποικιοποίησης στην Ελλάδα, μεταξύ θεωρητικού λόγου και ακτιβιστικής δράσης

Η Συνάντηση Εργασίας έγινε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Decolonize Hellas και ιδιαίτερα του άξονα Cosmopolitanisms/Cosmopolitics. Στο πλαίσιο του τελευταίου και υπό το πρίσμα της κριτικής στις διαδικασίες αυτό- και ετερο-αποικιοποίησης οι οποίες διέπουν τον ηγεμονικό λόγο της δυτικής επιστημολογίας ...
READ »