Φορείς Υποστήριξης

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) είναι μια διεθνής ερευνητική καλοκαιρινή συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών, επιστημόνων σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ακτιβιστών και δημιουργών, με στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, πειραματισμού και διανοητικής ανταλλαγής αντάξιες των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων.

Το Floating Laboratory for Action and Theory At Sea (FLOATS) είναι ένα νομαδικό εργαστήρι παραγωγής διεπιστημονικής γνώσης για τους ωκεανούς, με στόχους την γεφύρωση μεταξύ κοινωνικών και φυσικών επιστημών της θάλασσας, τον εκδημοκρατισμό της θαλάσσιας οικονομίας και διακρατικής τάξης, την ισότιμη συμβίωση μεταξύ ανθρώπου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, και γενικότερα την προώθηση μιας θαλασσοκεντρικής αντίληψης στην κοινωνία και την κοινωνική επιστήμη.

Η Πρωτοβουλία για την Απο-αποικιοποίηση στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν επιδιώκει την συνεξέταση της μετανάστευσης/κυκλοφορίας ανθρώπων και αντικειμένων, στα πλαίσια ενός ριζικά διαφορετικού διεπιστημονικού πλαισίου, με στόχο έναν άλλο κόσμο, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανιστορικές και καταστροφικές αντι-μεταναστευτικές πολιτικές.

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου είναι χώρος και τρόπος συνάντησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως Τμήμα Σπουδών Περιοχής, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το Εργαστήριο λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ νέων και ώριμων ερευνητών/τριών από τον χώρο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των Σπουδών του Πολιτισμού, των Σπουδών του Φύλου και των Συνόρων.

To Australian Migration History Network προωθεί τη διεπιστημονική και διαθεματική έρευνα της ιστορίας της μετανάστευσης. Δέσμευση του δικτύου αποτελεί η προώθηση της ιδέας ότι τα εδάφη στα οποία εγκαταστάθηκαν οι μετανάστες της Αυστραλίας δεν έχουν ποτέ παραχωρηθεί από τους ιθαγενείς πληθυσμούς.

Το 1927 είναι ένας ανεξάρτητος χώρος τέχνης στην Κυψέλη, με σκοπό την γεφύρωση έρευνας και καλλιτεχνικής πράξης, την προώθηση διεθνών ανταλλαγών μεταξύ ανεξάρτητων καλλιτεχνών και την δημιουργία χώρου για την καλλιέργεια και ανάπτυξη ερευνητικής και υπο-εξέλιξη δουλειάς.

 

Το έργο αυτό, όπως και πολλές από τις δραστηριότητες του Παραρτήματος Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ, χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Τo περιεχόμενο αυτού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις του Rosa Luxemburg Stiftung.
Υπεύθυνη έργου: Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου